Cảm Nhận Học Viên

Theo sát từng lớp học, Thư Viện Bookaholic luôn cố gắng đón nhận phản hồi của học viên để xây dựng chương trình học và chất lượng lớp học được tốt hơn trước.

 

Dưới đây là một số cảm nhận của học viên về Bookaholic: